ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

KSM Constructions

Χατζηαντωνίου 14, 15124, Μαρούσι

Τηλ.: 21080523752106127649

info@ksmconstructions.gr