ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

2

KSM Constructions

Χατζηαντωνίου 14, 15124, Μαρούσι

Τηλ.: 21080523752106127649

info@ksmconstructions.gr