ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

ΝΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

4

KSM Constructions

Χατζηαντωνίου 14, 15124, Μαρούσι

Τηλ.: 21080523752106127649

info@ksmconstructions.gr